:: Teambildning - Utvecklas i grupp
 
Vi människor är i allmänhet inte särskilt skickliga på att samverka i grupp. Det är snarare regel än undantag att mycket energi, kraft och intelligens binds upp i maktkamper, prestige och baktaleri. Men då och då kan grupper fungera på det där lysande sättet som gör rättvisa åt tanken att helheten är mer än summan av delarna. Alla som arbetat i en sådan välfungerande grupp vet hur stimulerande och berikande det är.

En väl fungerande arbetsgrupp är av mycket stor betydelse inte bara för att arbetsuppgifterna skall bli väl utförda utan också för att arbetsplatsen skall bli en lärande miljö där ett innovativt klimat kombineras med en känsla av personlig trivsel.

Vi kan erbjuda flera olika alternativ av teambildning för Er arbetsplats.

Buyersinvest erbjuder föreläsningar och utbildningar som helt skräddarsys i samarbete med Er som kund!Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter