:: Stress, utbrändhet, hälsa - Värna om individen
 
Vilken uppfattning som samhället har på hälsa och ohälsa bestäms av den livs- och människosyn som råder. Ökade krav i samhället på prestation samt viljan att uppnå mål kan ibland verka negativt hos individen och resultera i stress och utbrändhet.
Vad krävs för att uppnå mål och prestation utan att riskera individen?

En bild bygger på insikten att hälsa hör samman med ett hälsosamt leverne. Det handlar då inte bara om kost och motion och rimliga krav så att vi inte stressar oss sjuka. Nej, ett hälsosamt leverne kräver också djupgående reflektion över de eviga livsfrågorna, det vill säga frågorna om livets mening och också varför vi egentligen gör saker. Hur bör vi leva för att hantera motgångar och svårigheter samt prestationsångest?

Ett av syftena med dessa föreläsningar är att skapa en positiv syn på hälsa och individ i kombination med rådande arbetssituationen.

Vi kan även erbjuda mer direkta utbildningar gällande kost och träning för arbete och individ.

Buyersinvest erbjuder föreläsningar och utbildningar som helt skräddarsys i samarbete med Er som kund!


 
Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter