:: Produktutveckling
 
Att ständigt förnya företagets utbud och skapa nya och bättre produkter är för många företag en överlevnadsfråga samtidigt som det är krävande och riskfyllt. Hård konkurrens, nya normer och lagar beträffande miljö, säkerhet och kvalitetskrav ställer stora krav på hela produktutvecklingsprocessen.

I dagens samhälle tas många produkter och konstruktioner för givna. Vi försöker nå en ökad funktion med nya lösningar och material i vårt produktutvecklingsarbete. Vi utför produktutveckling för egen räkning, samt på uppdrag från externa uppdragsgivare. Varje utvecklingsprojekt är unikt i sitt slag, avseende metoder, omfattning, budget och förädlingsgrad.

I produktutvecklingsprojekt kan Buyersinvest tillföra kompetens genom ett omfattande kontaktnät med olika universitet, högskolor, konsulter samt regional och lokal industri.

I produktutvecklingsarbetet är tillgången på tid och personella resurser ofta en väsentlig faktor för om projektet ska bli framgångsrikt. Inte minst viktigt är det att tillämpa en systematik i utvecklingsarbetet. Vi innehar kompetens inom ett flertal områden förutom produktutveckling, såsom marknadsföring, försäljning, utbildning, organisation, telekommunikation, datakommunikation, webbutveckling m.fl. Sammantaget har vi den erfarenhet som krävs för att effektivisera produktutvecklingsarbetet mot uppsatta mål.
Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter