:: Personlig utveckling
 
Den lärande organisationen framhålls med all rätt som ett sätt att hantera de komplexa krav på förändring och förnyelse som är så starka i vår tid. Men vad är det som verkligen gör en organisation lärande?
Svaret på den frågan är: ”människorna i organisationen”, det vill säga utan lärande människor blir det ingen lärande organisation.

Vi anser det viktigt att klargöra innebörden i begreppet den lärande människan. Vår bild är att hon är en mogen människa med känsla för integritet, det vill säga med stark identitet och samtidig förmåga till empatiska relationer. Den lärande människan kan kommunicera tydligt och integritetsrespekterande. Hon kan dessutom hantera konflikter på ett kreativt sätt och utan uppkomst av bitterhet. Viktigt är också att hon har en djup känsla för spänningarna och frihetsbehovet i de kreativa processerna, vilka är så viktiga för åstadkommande av innovationer.

Ett av syftena med dessa föreläsningar att klargöra att i en tid av allt skarpare konkurrens är de anställdas personliga utveckling en fråga av stor strategisk betydelse. Det gäller att förmedla en del tankeväckande tips och reflektioner som var och en kan använda som stöd i sin egen personliga utveckling.

Buyersinvest erbjuder föreläsningar och utbildningar som helt skräddarsys i samarbete med Er som kund!

 
Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter