:: Organisationsutveckling

 
Motiven till organisationsutveckling kan vara olika. En ny produkt kan föra med sig att en ny organisation behöver skapas. Buyersinvest kan vara en resurs för såväl strukturering som implementering av nya organisationer.
Organisationsutveckling med utgångspunkt i individens behov och möjligheter, såväl som företagets krav på effektivitet är en förutsättning för att bygga framgångsrika företag. Inte minst viktigt är detta för att undvika sjukskrivningar och otillfredsställelse i arbetet. Genom klok organisationsutveckling kan man nå såväl bättre arbetsvillkor som effektivare verksamhet.
Organisationsutvecklingen går ofta hand i hand med kompetensutveckling. Inom Buyersinvest kan vi i samarbete med Er som kund knyta samman nya krav på individen med individanpassad utbildning.

Vi bedriver även konsultverksamhet inom organisationsutveckling, kontakta oss idag för hjälp med en organisationsöversyn! 

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter