:: Ledarskapsutbildning
 
Buyersinvest tillhandahåller ledarskapsutbildningar inom flera olika områden. Vi skräddarsyr utbildningen tillsammans med Er som kund för att nå bästa möjliga resultat.

Ledarskap handlar om att nå självinsikt kombinerat med kännedom om mellanmänskliga relationer.

Genom ökad självkännedom ökar sannolikheten att kunna hantera ledarskap på ett bra sätt. Finns det sedan förståelse för varför andra agerar eller reagerar som de gör så ökar förutsättningarna ytterligare.

Ledarskap är dock inte bara en fråga om psykologi och personliga egenskaper, utan det har förstås en organisatorisk eller institutionell sida. Vår utgångspunkt när det gäller denna sak är att framtiden hör till de visionsstyrda och lärande organisationerna. Våra föreläsningar om ledarskap syftar därför bland annat till att klargöra vilka krav det ställer på ledarskapet att skapa, upprätthålla och leda dylika organisationer.

Vi har även samarbete med andra utbildningsorganisationer vilket ger oss möjlighet att erbjuda Er utbildningskoncept med övernattning, mat och teambildning.

Buyersinvest erbjuder föreläsningar och utbildningar som helt skräddarsys i samarbete med Er som kund!

 
Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter