:: Homestaging - Inredning inför försäljning
 
Buyersinvest hjälper till med ”homestaging” för dig som är på väg att sälja hus eller lägenhet.

Homestaging syftar till att genom inredning inför försäljning locka så många intressenter som möjligt och inspirera dem att vilja betala så bra som möjligt för bostaden. Detta brukar kallas "Homestaging" och kommer att bli allt vanligare framöver. Ursprungligen kommer detta från USA och är en av de hetaste trenderna just nu.

Mycket handlar om att göra ett gott första intryck hos intressenter.
Genom att förändra hemmet inför en försäljning har det visat sig att hemmet säljs fortare och till ett högre pris än liknande hem som säljs precis som de är. Det handlar om att göra en investering som förbättrar möjligheterna vid försäljning.

Det är i de flesta fall stor skillnad mellan att ha ett hem som är inrett för boende och ett hem som är inrett för försäljning. Vid inredning för försäljning tar man bort den personliga faktorn för att få fram ljus, rymd och helhet. Det gäller att lyfta fram rummet och ytan. Detta skapar en attraktiv miljö för intressenter. En viktig faktor när det gäller ”homestaging” är att tänka på de psykologiska faktorer och synintryck som påverkar en köpare.

För att Buyersinvest skall kunna göra ett så gott arbete som möjligt inom ”homestaging” föredrar vi att först besöka bostaden och se vilka möjligheter som finns. Första besöket är gratis och syftar till att ta reda på de grundförutsättningar som finns för Er ”homestaging”. Givetvis är homestaging och vad som skall göras mycket beroende på kunden och bostaden, samt det mål man har satt upp. Steg två i Buyersinvest ”homestaging” är att utforma en handlingsplan och en offert.

Vad behöver göras?
De förändringar som kan behövas är att man plockar bort möbler, detaljer och kanske möblerar om med befintliga möbler. Beroende på hur omfattande man vill att en ”homestaging” skall göras kan även helt andra möbler och detaljer användas. Vid mer omfattande ”homestaging” kan det till och med krävas ommålning och slipning av golv.

Vad kostar ”homestaging”?
Kostnaden för ”homestaging” är beroende på kundens önskemål och målsättning, det vill säga hur mycket som behövs göras, men generellt ligger kostnaden från 6 000 kronor och uppåt.

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter