:: Aktivt och passivt stöd gällande beslutsfattande och strategiutveckling
 
Vårt mål är att ge beslutsfattare stöd i tankeprocessen, samt skapa säkerhet i beslutsfattandet.

Beslut- och strategiutveckling kan många gånger innebära ett risktagande där beslutsfattaren följaktligen konfronteras med osäkerhet. Detta kan inte döljas eller tas bort med vare sig fakta eller argument.

Detta känner också varje ärligt självobserverande beslutsfattare. Hur goda argument det finns för det ena eller andra så kan man aldrig vara helt säker. Man kan ju till exempel ha missbedömt eller sållat bort betydelsen av det som verkligen visade sig vara det verkligt beslutsgrundande argumentet.

Som beslutsfattare bör man tolerera att leva med risk och osäkerhet. Beslutsfattande och strategiutveckling handlar egentligen inte om att utveckla rätt strategi i något slags absolut mening, utan om att kalkylera de risker som är lämpliga att ta i en given situation.

Detta är ingen exklusivt intellektuell uppgift. Det skickliga beslutsfattandet och strategiutvecklandet har i själva verket en helt central intuitiv komponent. Men den sanna intuitionen står alltid på intellektets axlar.

Buyersinvest erbjuder föreläsningar och utbildningar som helt skräddarsys i samarbete med Er som kund!

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter